Kategorie

PrestaShop

Newsletter

ToxinEraser ™ Endotoxin Removal Kit,  Ilość: 1 zestaw na: 3-5 cykli oczyszczania, nr kat. GS1649 Powiększ do pełnego rozmiaru

ToxinEraser ™ Endotoxin Removal Kit, Ilość: 1 zestaw na: 3-5 cykli oczyszczania, nr kat. GS1649

 Ilość: 1 zestaw na: 3-5 reakcji

Więcej szczegółów

GS1649

Stan: Czas dostawy 2 tygodnie

925,94 zł

LPS (Lipopolisacharyd) jest bakteryjną endotoksyną i głównym elementem wchodzącym w skład ściany komórkowej bakterii gram-ujemnych. Stanowią przyczynę powstawania bakteriemii lub endotoksemii. LPS jest głównym czynnikiem patofizjologicznym, na skutek którego może powstać niedociśnienie, zakłócenie działania organów, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe i szok u gospodarza ssaczego. W przypadku prac badawczo-rozwojowych usuwanie tych endotoksyn jest niezbędne do kontynuacji badań a zarazem niezwykle trudne.

Złoże zawiera zmodyfikowaną macierz agarozową z PMB (polimyksyna B), która pozwala na wydajne usuwanie endotoksyn na zasadzie chromatografii powinowactwa. Cykliczne zastosowanie zestawu ToxinEraser ™ pozwala na zredukowanie stężenia endotoksyn poniżej 0,1 EU/ml.

Charakterystyczne cechy złoża są zawarte w tabeli 1.

Ilość
1.5 ml (upakowana kolumna)
Wydajność
do 2000000 EU/ml złoża
Ligand
Zmodyfikowane złoże PMB (Polimyksyna B)
Zakres odporności złoża na wahania pH
pH 5-10
Macierz
mocno usieciowana agaroza 4%, sferyczna macierz
Średnia wielkość cząsteczki
90um
Temperatura przechowywania
od 2 do 8°C (nie należy zamrażać)
Termin ważności
18 miesięcy
Bufor do ekwilibracji
bufor fosforanowy o pH 8,0
Typy substancji, które mogą być podane na kolumnę
Białko, w tym peptydy, przeciwciała, polisacharydy, itp.
Wymagana siła jonowa rozpuszczalnika
0,1 do 0,5 M NaCl
Testowane substancje o neutralnym wpływie na działanie złoża
20% DMSO
Tabela 1. Charakterystyczne cechy złoża ToxinEraser ™ Endotoxin Removal Resin.

 

Kluczowe cechy złoża


  • Wysoka stabliność i wydajność oczyszczania
  • Wysoka zdolność wiązania LPS: > 2000000 EU/ml
  • Wysoka szybkość - brak potrzeby używania pompy o stałej prędkości działania
  • Jeśli regenerowane w poprawny sposób, złóże można użyć ponownie do 5 razy.
  • Gotowe do użycia odczynniki i materiały, takie jak bufor ekwilibracyjny, próbówki, itp.


Składniki

Ilość reakcji 3 - 5 reakcji
Zestaw ToxinEraser ™ Endotoxin Removal Resin 1,5 ml upakowanej kolumny
Bufor Regeneration Buffer 125ml
Bufor Equilibration Buffer 125ml
Kontrola prędkości wypływu 1
Próbówki zbierające opakowanie - 3 sztuki
Końcówki (1ml) 2 opakowania (6 sztuk)
protokół 1


Bufor ekwilibracyjny i regeneracyjny są dostępne jako osobne produkty:

Bufor ToxinEraser ™ Regeneration Buffer nr cat. GS1934125ml
Bufor ToxinEraser ™ Equilibration Buffernr cat.GS1935125ml


Potrzebne wyposażenie

1. Stojak na kolumny
2. 0,1 N wodorotlenek sodowy lub 0,1 N kwas solny do regulacji pH próbki oraz 3M NaCl do regulacji siły jonowej próbki.