Kategorie

PrestaShop

Newsletter

Żele

Nie ma żadnych produktów

Gotowe żele elektroforetyczne o stałym stężeniu oraz gradientowe

Podkategorie

  • Gotowe żele ExpressPlus PAGE

    Żele ExpressPlus™ PAGE Gels są ulepszoną wersją żeli Express PAGE o większej objętości dołków,  wydłużonym terminie ważności, gwarantujące skrócony czas rozdziału i szybszy transfer. Żele ExpressPLUS PAGE są wylewane w neutralnym pH co minimalizuje hydrolizę poliakrylamidu i skutkuje wyższą stabilnością oraz lepszą rozdzielczością prążków.

  • Żele SurePAGEᵀᴹ