Kategorie

PrestaShop

Newsletter

Złoża magnetyczne

Jest 11 produktów.
Złoża magnetyczne

Złoża magnetyczne znajdują zastosowanie w wielu eksperymentach z zakresu biologii molekularnej, immunologii i...

Więcej

Podkategorie

 • Protein A, G i A/G Magbeads

  Złoża Protein A,G i A/G Magbeads posiadają kowalencyjnie związane, odpowiednio: białko A,G i A/G w formie zrekombinowanej, do swej powierzchni i są przeznaczone do immunoprecypitacji i oczyszczania immunoglobulin. Złoża zapewniają użytkownikom łatwy, szybki i oszczędny sposób separacji immunomagnetycznej wybranych przeciwciał.

 • Tagged Protein Purification Magbeads

  Złoża Ni-Charged MagBeads i Glutathione MagBeads zapewniają prostą, szybką i wiarygodną metodę oczyszczania białek fuzyjnych wyznakowanych oligopeptydem poli-HIS i GST z lizatów komórek bakterii, drożdży i kultur tkankowych.  Wiązanie, w warunkach natywnych jak i denaturujących, oligopeptydów 6xHIS w skali mikro do żłoża Ni-Charged MagBeads warunkują jonu niklu podczas gdy w złożu Glutathione MagBeads funkcję ligandu dla substratu w postaci S-transferazy glutationowej  spełniają cząsteczki glutationu immobilizowane  na powierzchni złóż poprzez swój centralny atom węgla. Wszystkie procedury polegają na magnetycznej speracji i nie wymagają użycia kolumn oraz wirowania a cały proces jest prowadzony w 1 próbówce. Możliwość uzyskania bardzo wysokich stężeń poszukiwanego białka za pomocą złóż MagBeads pozwala na ich stosowanie dla prób o bardzo niskiej objętości.

 • Epitope Tag Antibody coated Magbeads

  Złoża Epitope Tag Antibodies pre-coated MagBeads (np:, złoże Mouse Anti-His mAb MagBeads i Mouse Anti-GST mAb MagBeads) są przeznaczone do immunoprecypitacji i szybkiego oczyszczania białek wyznakowanych oligonukleotydami polihistydynowymi lub GST. Przeciwciała Epitope Tag Antibodies w połączeniu ze złożem Magbeads tworzą rozwiązanie idealne  w aplikacjach wymagających szybkiej i wydajnej metody separacji białek z lizatów komórek bakteryjnych, drożdżowych i ssaczych. Zastosowanie uchwytów Magnetic Separation Rack umożlwia łatwą  elucję białek ze złóż przy zachowaniu niskiego poziomu zanieczyszczeń.

 • Secondary Antibody coated Magbeads
 • Uchwyty do złóż

Produkty na stronie

Produkty na stronie