Kategorie

PrestaShop

Newsletter

Izolacja i wzorce DNA

Jest 17 produktów.

zestawy do oczyszczania plazmidowego DNA, ekstrakcji DNA z żeli i in.

Podkategorie

 • Izolacja plazmidowego DNA

  Zestaw WideUSE™ od Canvax jest idealnym narzędziem do szybkiego oczyszczania plazmidowego DNA w skali “mini”.  Zestaw wykorzystuje zoptymalizowane odczynniki i wysokiej jakości kolumny  do wirowania aby skrócić czas oczyszczania i zwiększyć czystość plazmidowego DNA, który można bezpośrednio poddać sekwencjonowaniu, klonowaniu, PCR, translacji w warunkach in vitro,  trawieniu restrykcyjnemu i transformacji.


 • Izolacja DNA po reakcji PCR

  Prace nad ulepszeniem technologii i optymalizacją produktu QuickClean 5M PCR extraction Kit, umożliwiły wprowadzenie na rynek nowego zestawu QuickClean II PCR Extraction Kit. Zestaw QuickClean II PCR Extraction Kit zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i wysokiej jakości kolumny do efektywnego usuwania krótkich primerów, enzymów, soli i innych zanieczyszczeń pochodzących z reakcji PCR. Zestaw Quickclean II PCR Extraction Kit może służyć do odzyskiwania do 20ug jedno i dwu-niciowych kw. nukelinowych w mniej niż 6 minut. Fragmenty od 60 pz do 10 tys. pz DNA ulegają adsorbcji do złóż wypełniających kolumienki, po uprzednim oczyszczeniu roztworu z zanieczyszczeń w postaci enzymów, białek, barwników, soli, nukleotydów i krótkich fragmentów DNA i oligonukleotydów (takich jak primery i sondy). Oczyszczone produkty reakcji PCR mogą być użyte bezpośrednio do różnego rodzaju eksperymentów takich jak klonowanie, sekwencjonowanie, trawienie enzymami restrykcyjnymi, PCR/Real-time PCR, itp.

 • Izolacja DNA z żeli

  Zestawy QuickClean II Gel Extraction Kit zawierają wysokiej jakości kolumny i bufory umożliwiające prostą, szybką i wysoce efektywną metodę izolacji DNA z żeli agarozowch z buforami TAE lub TBE. Zestaw ten ma rosnący współczynnik odzysku fragmentów od 60 pz do 23 kpz. Fragmenty DNA są oczyszczane ze standardowej oraz wysoko lub nisko-topliwej agarozy o stężęniu 3% przy użyciu minikolumn w zaledwie 8 minut. Oczyszczone DNA może być użyte bezpośrednio do różnego rodzaju końcowych eksperymentów, takich jak klonowanie, sekwencjonowanie, trawienie enzymami restrykcyjnymi, ligację DNA itp.

 • Wzorce DNA

  Kompletny zestaw wzorców mas cząsteczkowych o zakresie od 100 pz do 23 kpz, umożliwiających dokładne oszacowanie wielkości i długości rozdzielanych cząsteczek DNA. Markery są dostępne w formie gotowej do użycia - nie ma potrzeby podgrzewania, mieszania lub rozcieńczania wzorca przed nałożeniem na żel. Kluczem do właściwej analizy prążków jest dobór odpowiedniego markera mas. Poniższa tabela pozwoli na dokonanie łatwej jego selekcji.

  Marker z buforem 6x obciążającym:

  Markery Ready-To-Use to fragmenty dwuniciowego łańcucha DNA o specyficznych długościach przeznaczone do pomiarów wielkości jedno i dwuniciowego DNA wchodzącego w skład badanej próbki. Marker 100 bp umożliwia precyzyjny pomiar długości małych fragmentów od 100 do 1500 pz. Przy użyciu markera 1kb można oszacować wielkość fragmentów o długości od 100 do 10000pz. Prążki wchodzące w skład markera są ostre i wyraźne, co umożliwia łatwą identyfikację i oszacowanie wielkości rozdzielanych fragmentów.

  Markery Ready-to-Use minimalizują czas spędzony na rozmrażaniu, przygotowywaniu rozcieńczeń i dodawaniu odpowiednich buforów do markerów podczas rozdziału. Po prostu przenieś marker DNA z próbówki na żel. Markery

  Ready-To-Use są stabilne w temperaturze pokojowej.

 • Izolacja DNA genomowego

  Zestawy do izolacji DNA z roślin, gleby, tkanek, wody, bakterii itp.

 • Izolacja DNA z wody
 • Izolacja DNA z gleby
 • Izolacja DNA Mikrobiomu jelitowego
 • Izolacja DNA z wymazu
 • Izolacja DNA ze śliny
 • Izolacja DNA z produktów spożywczych

Produkty na stronie

Produkty na stronie